Announcement
Announcement

Announcement

Announcement

2021-10-01

Being approved as a foundation in Sweden requires the the foundation makes an official announcement, as followed below (in Swedish).

Upprop:
Insamlingsstiftelse  ”Impact Invest Center LIVIN” verkar för en hållbar värld, ett hållbart samhälle, hållbara organisationer och hållbara människor.
Insamlingsstiftelsen LIVIN skall, med stöd av insamlade medel, verka för att främja positiv utveckling av peronlig hållbarhet och att psykiska välbefinnande stärks samt att medverka till ett mer socialt och ekonomiskt hållbart samhälle i Sverige och i internationell samverkan.
Vår trovärdighet som samhällsaktör är viktig för oss och därför har vi i vårt arbete valt att utgå ifrån riktlinjerna i FN:s Global Compact. Vi arbetar också för att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling med huvudfokus på personlig hållbarhet för människan.
Stiftelsens medel ska användas för att stötta initiativ för hållbar utveckling som har ett holistiskt perspektiv (inkluderar sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter) och som bidrar till en bättre värld på ett sätt som ger väsentliga och påvisbara effekter.
Stödet till initiativen kan ges finansiellt och i annan form. Stiftelsen prioriterar initiativ som bygger på gränsöverskridande samverkan, samhällssektorer, generationer samt mellan aktörer från näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor.
Initiativen kan bedrivas både i Sverige och internationellt. Stiftelsen kan även driva egna initiativ.
Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Insamlingsstiftelsens namn är “Foundation LiViN” kallat “The LiViN Foundation.”
Mer information finns på stiftelsens webbplats (www.impactinvestcenter.com).

Från detta upprop förväntas registreringsprocessen ta några månader innan fondinsamlingsstiftelsen – ”Foundation LiViN” registreras. Insamlingsstiftelsen kommer då, så snart som möjligt efter att alla registreringsdokument har fyllts i, att ansöka om ett särskilt bankkonto.
Tills stiftelsen har fått ett särskilt bankkonto kan du donera pengar till insamlingsstiftelsen genom att sätta in på följande bankkonto: HANDELSBANKEN 6909 425605361 eller till Bankgiro: 877-5447.

Skriv LIVIN som ett meddelande.